skontaktuj się z nami

zadzwoń: (+48) 87 428 38 71

napisz: recepcja@cmazur.pl

 • 10
 • 3
 • 5
 • 4
 • 8
 • 2
 • 1
 • 9
 • 6
 • 7
 • Recepcja
 • Restaurant entrance
 • Bilard 1
 • Restauracja 1
 • Korytarz do windy
 • Wodnik slider 1
 • AWT_3533
 • Lobby 1
 • Lobby bilard
 • Restauracja 2
 • Restauracja 3
 • Toaleta parter 1
 • Toaleta parter 2
 • Toaleta w pokoju
 • AWT_3478
 • AWT_3485
 • Bilard 2
 • AWT_3490
 • AWT_3501
 • AWT_3531
 • AWT_3562
 • AWT_3583
 1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej "pokojami" wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 i kończy o godzinie 12:00.
 3. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 7:00- 10:00.
 4. Hotel ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 5. Najemca pokoju zwany dalej "gościem hotelowym", który nie opuści obiektu do 12:00 zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.
 6. Gość hotelowy może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.
 7. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu; Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone przez Gościa hotelowego do depozytu recepcji hotelu.
 10. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 11. Osoby niemeldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 12. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00.
 13. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 14. Gość hotelowy może być usunięty z obiektu przed zakończeniem doby w przypadku naruszenia przez niego zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także, gdy klient narusza porządek i spokój obiektu. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.
 15. Recepcja może odmówić meldunku osobom nietrzeźwym lub zachowującym się agresywnie.
 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach obowiązuje zakaz palenia.
 18. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 200zł.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Opłata za zgubienie klucza wynosi 100zł.
 20. Hotel zobowiązany jest do:
  • Wymiany bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie gościa.
  • Świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących usług: depozytowych, budzenia o określonej godzinie, przyjmowania bagażu na przechowanie.
 21. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lubInnego pojazdu należącego do Gościa.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na wyraźną prośbę Gościa i na Jego koszt.
 23. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia dostawy usług obcych tj. prąd, internet itp., jeżeli ograniczenia dostaw leżą po stronie dostawcy, nie hotelu.
 24. Pytania, życzenia i reklamacje prosimy kierować do: Z-cy Dyrektora Hotelu lub Dyrektora Hotelu.

 

Dyrekcja Hotelu