O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO „CENTRUM MAZUR” S.A. W GIŻYCKU
Zarząd Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” Spółki Akcyjnej w Giżycku
wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 73179, zwołuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień  25.06.2020 r godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Giżycku, przy ul. 3 Maja 2.