• 10
 • 3
 • 5
 • 4
 • 8
 • 2
 • 1
 • 9
 • 6
 • 7
 • Recepcja
 • Restaurant entrance
 • Bilard 1
 • Restauracja 1
 • Korytarz do windy
 • Wodnik slider 1
 • AWT_3533
 • Lobby 1
 • Lobby bilard
 • Restauracja 2
 • Restauracja 3
 • Toaleta parter 1
 • Toaleta parter 2
 • Toaleta w pokoju
 • AWT_3478
 • AWT_3485
 • Bilard 2
 • AWT_3490
 • AWT_3501
 • AWT_3531
 • AWT_3562
 • AWT_3583

Szanowni Państwo,

       W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji
z akcjonariuszami – „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację
z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.” Wobec powyższego, w zakładce “Ogłoszenia dla akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informację dotyczące ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, ogłoszeń o posiedzeniu Rady Nadzorczej, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy i inne wymagane prawem informacje.

Data Tytuł Pobierz
20.10.2020 Ogłoszenie o możliwości zakupu akcji.

ogloszenie

16.10.2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy P.T "Centrum Mazur" S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce

ogloszenie

wezwanie

25.09.2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy P.T "Centrum Mazur" S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce

ogloszenie

wezwanie

21.09.2020 Posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie spółki godz.10.00  
25.06.2020 Posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie spółki godz.14.00  
25.06.2020 Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie spółki godz.10.00  
03.06.2020 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogloszenie
17.03.2020 Posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie spółki godz.13.00  
27.01.2020 Posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie spółki godz.09.00  

P.T.  Centrum Mazur S.A.,  ul. 3 Maja 2,  11-500 Giżycko
Hotel Wodnik, Hotel Zamek, Camping Rusałka
NIP: 845-000-09-26   REGON: 790500481   KRS: 0000073179
Sąd Rejonowy  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał S.A.: 500.000 zł   w całości opłacony,   Zarząd: mgr Sylwia Limanowska